تقویم رومیزی

مجموعه هدابای تبلیغاتی گیفتو در زمینه طراحی و تولید و چاپ انواع تقویم رومیزی آماده همکارای با سازمان ها و شرکت می باشد. این مجموعه با در اختیار داشتن واحد طراحی ، چاپ ، صحافی امکان طراحی و تولید انواع تقویم رومیزی را دارد.طراحی و چاپ تقویم رومیزی