با توجه به سیستم عمده فروشی و خدمات وابسته محصولات ، قیمت های درج شده برای کالا با توجه به حداقل تعداد فروش در نظر گرفته شده است. این بدان معنا می باشد که فروش محصولات کمتر از حداقل تعداد درج شده در سایت امکان پذیر نمی باشد، مگر در موارد خاص و محصولاتی که تولیدی نمی باشند ، بصورت توافقی با سفارش دهنده با توجه به تعداد درخواستی و هزینه های جانبی قابل مذاکره و توافق می باشد.

[info ]درصورت کاهش تعداد درخواستی شما نسبت به حداقل تعداد درخواستی 20 الی 30% به قیمت خام محصولات افزوده خواهد شد.[/info]

هدایای تبلیغاتی گیفتو