تولید انواع تی شرت تبلیغاتی

تولید انواع تی شرت تبلیغاتی؛ انواع تی شرت جودون و تی شرت پنبه

تولیدی آفرنگ متخصص در زمینه تولید انواع تی شرت، تی شرت های تبلیغاتی و تی شرت های سازمانی، تولیدات تی شرت این مجموعه شامل :

  • تولید انواع تی شرت جودون

  • تولید انواع تی شرت پنبه

  • تولید انواع تی شرت یقه دار

  • تولید انواع تی شرت یقه گرد

  • تولید انواع تی شرت آستین کوتاه

  • تولید انواع تی شرت آستین بلند

  • تولید انواع چاپ تبلیغاتی بر روی تی شرت